ZenithRides

ZenithRides | Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat praktyk stosowanych przez naszą organizację w zakresie przetwarzania danych osobowych, które zbieramy od Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

ZenithRides dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w Internecie. Niniejsza polityka wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które gromadzimy podczas korzystania z naszej witryny oraz sposób, w jaki wykorzystujemy i chronimy te informacje. Ma on na celu zapewnienie, że jesteś poinformowany o swoich prawach i o tym, jak możesz kontrolować swoje dane osobowe.

Preferencje marketingowe

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od ZenithRides wiadomości marketingowych.

Chcielibyśmy poinformować Cię o naszych produktach i usługach, a także o ofertach naszych partnerów, które mogą Cię zainteresować. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, zachowuje prawo do rezygnacji w dowolnym momencie w przyszłości.

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, skontaktuj się z nami.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych

Naszym celem jest pełne poinformowanie Państwa o wszystkich przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do:

  • Prawo dostępu – Użytkownik ma prawo zażądać od ZenithRides kopii swoich danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania – Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy, są niedokładne, masz prawo zażądać korekty. Podobnie, możesz poprosić nas o uzupełnienie informacji, które uważasz za niekompletne.
  • Prawo do usunięcia danych – Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo, pod pewnymi warunkami, do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane innej organizacji lub bezpośrednio użytkownikowi, pod pewnymi warunkami.

Aktualizacje zasad

Stale weryfikujemy i w razie potrzeby aktualizujemy naszą politykę prywatności. Wszelkie zmiany będą komunikowane za pośrednictwem tej strony internetowej.